اخبار برگزیده

سؤال های کتاب باز عقل و علم

۱. واژه های حکمت نظری و عملی، عقل نظری و عملی را توضیح داده، خانواده حکیم و عاقل را با مثال ها و مصادیق تبیین نمایید برای هر قسمت لااقل دو مورد


۲ .موانع و چالش های عقل را نوشته برای هرکدام یک مورد نمونه واقعی در جامعه و زندگی امروز  را معرفی نموده و راه حل ارایه دهید...


۳.اهمیت تفکر در اسلام را تبیین نموده
برای تمرین وعادت  به تفکر نمودن چه راه هایی پیشنهاد می کنید.


سؤال های کتاب باز عقل و علم

سؤال های کتاب باز عقل و علم

سؤال های کتاب باز عقل و علم

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها